Waar staat deze woning

De vraag hierbij is: waar staat deze woning/heeft deze woning gestaan?