Familie Paalman


Voor de smederij


Jaartal: 1923.
Bron: fam L. en H. Egbers-Mos, Dordrecht


Nijensleek - Hoofdweg 124
Dolf Paalman Rikus Paalman Hendrikus Paalman Talligje Paalman-Otten Jans Aukes Jan Mos

Dolf Paalman

Rikus Paalman

Hendrikus Paalman

Talligje Paalman-Otten

Jans Aukes

Jan Mos