Frederiksoord

In 1818 komt de sociaal bewogen Johannes van den Bosch met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën.
Dit is het begin van de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid.
Het dorp is genoemd naar de beschermheer van de Maatschappij van Weldadigheid: prins Frederik van Oranje-Nassau.

Frederiksoord - Postkantoor - 1960 - Foto: 't Fledder Kerspel
Frederiksoord – Postkantoor 1960 – Foto: ’t Fledder Kerspel