Burgemeesters – voormalige gemeente Vledder

In de voormalige gemeente Vledder zijn verschillende burgemeesters geweest. Een overzicht:

1825
S.J. van Roijen
Roijen S J

Stephanus Jacobus van Roijen volgde in 1795 schulte Johannes van Riemsdijk op en was achtereenvolgens schulte (1803), maire (1811), schout (1819) en, vanaf 1825, burgemeester van de gemeente Vledder . Hij bekleedde deze functie tot zijn dood in 1834. 
Geboren:  4 april 1764 -  Overleden: 3 maart 1834

1835
H.H.A. Sluis

In het Drents Archief zijn circa 600 akten van notaris Herman Hendrik Adriaan  Sluis opgeslagen uit de periode 20 juli 1835 tot 4  juni 1851. Hij heeft dus beide functies gecombineerd. Hij woonde in Nijensleek. Ook had hij een notariaat te Dwingeloo (1842-1851). In december 1842 kreeg hij de koninklijke goedkeuring  om de standplaats van zijn notariaat te verplaatsen naar Dwingeloo. Hij had dispensatie, zoals veel andere burgemeesters in het land, om het notariaat als nevenfunctie uit te oefenen.
Geboren:  9 maart 1810 -  Overleden: 25 februari 1900

1851
S. van Roijen

Van 11 september 1851 tot 31 december 1867 burgemeester van Vledder. Hij combineerde de functie met die van burgemeester van Diever met de verplichting in Vledder te gaan wonen. Bleef na het vertrek als burgemeester van Vledder nog wel burgemeester van Diever.
Geboren: 3 september 1798 -  Overleden:  28 februari 1883

1868
Herman Visscher
Visscher H

Herman Visscher bekleedde de functie van 1 februari 1868 tot 17 februari 1872.
Geboren:  17 september 1838 -  Overleden: 20 januari 1915

1872
M.J.W.A. de Milly

Burgemeester in de periode 05 april 1872 tot 31 december 1874
Geboren:  2 maart 1843 -  Overleden: 24 december 1913

1875
Johannes Pottinga Szn.
Pottinga J

Beëdigd op 29 december 1874 en bekleedde deze functie van 01 januari 1875 tot juni 1876.
Geboren:  22 april 1831 -  Overleden: 28 maart 1922

1876
Johan Albert Casper Wynoldy
Wijnoldij J A C

Burgemeester in de periode 15 juni 1876 tot 1 juni 1906 .
Geboren:  8 november 1835 -  Overleden: 21 februari 1919

1906
Arnold Wynoldy
Wijnoldij A

Hij bekleedde deze functie van 01 augustus  1906  tot  31 december 1926. Hij nam ontslag om gezondheidsredenen.
Geboren:  15 oktober 1873 -  Overleden: 22 april 1940

1927
Jan Kooiman
Kooiman J

Burgemeester in de periode 1 april 1927 tot 1 februari 1932. In Wilhelminaoord is een straat naam hem vernoemd: Kooimanstraat 
Geboren:  18 april  1873 -  Overleden: 11 juni 1939

1932
Johannes (Hans) Linthorst Homan
Linthorst Homan J

Hij bekleedde deze functie van 1 februari 1932 tot 1 juni 1937.
In Wilhelminaoord is een straat naar hem vernoemd: Linthorst Homanstraat
Geboren:  17 februari 1903 -  Overleden: 6 november 1986

 

1937
R.O. van Holthe tot Echten
Holthe t Echten R O v

Hij bekleedde deze functie van 01 juli 1937 tot 01 februari 1957. Zijn functie periode werd onderbroken omdat hij op 29-10-1941 werd ontslagen door de bezetter.  Vanaf 14-07-1942 werd hij gegijzeld in Haaren (NB). Als burgemeester werd hij vervangen door J.C. Meyboom en later door G.W. Boelems, deze waren door de bezetter aangesteld.
In Wilhelminaoord is een straat naar hem genoemd: Van Holte tot Echtenstraat
Geboren:  3 januari 1892 -  Overleden: 24 juli 1971

1941
Jan Cornelis (Kees) Meyboom
Meyboom J C

Hij werd aangewezen als waarnemend burgemeester in de gemeente Vledder van 13 november 1941 tot 31 mei 1942 als vervanger voor de door de bezetter ontslagen burgemeester R.O van Holthe tot Echten. Hij vervulde gelijktijdig het burgemeesterschap van Diever. Dook in 1944 onder tot einde van de oorlog
Geboren:  1910  -  Overleden: 1982

1942
Geert Wubbe Boelems

Hij was in die functie geplaatst door de bezetter en verving de door de bezetter uit zijn functie gezette jhr. R.O. van Holthe tot Echten.
Geboren:  19 september 1916  -  Overleden: 15 november 1968

1945
R.O. van Holthe tot Echten
Holthe t Echten R O v

Op 12 april 1945 keerde hij terug als burgemeester.  In die functie is hij werkzaam tot februari 1957
In Wilhelminaoord is een straat naar hem genoemd: Van Holte tot Echtenstraat
Geboren:  3 januari 1892 -  Overleden: 24 juli 1971

1958
E.J. de Jonge
Jonge E J d

Burgemeester in de periode 1958 tot oktober 1964.
In Wilhelminaoord is een straat naar hem vernoemd: De Jongestraat
Geboren:  9 februari 1920 -  Overleden: 27 juli  2007

1965
Jacob (Jaap) van Julsingha
Julsingha J v

Hij bekleedde deze functie van maart 1965  tot maart 1977. 
Geboren:  21  juni 1927-  Overleden: 27 september 1985

1977
C.L.H.B. Verstegen
Verstegen C L H B

Burgemeester van 1977 tot april 1989.
Geboren:  24 februari 1948.

Meer informatie over deze burgemeester

1989
Tom Maagendans
Maagendans T

Hij was burgemeester in de gemeente Vledder in 16 oktober 1989 tot  1  december 1994. Nam ontslag om gezondheidsredenen.

Geboren:  8 november 1942 -  Overleden: 6 september 2018

1993
Willem Johannes (Wim) Vuursteen
Vuursteen W J

Was tijdelijk burgemeester vanaf 13 september 1993 tot 1 december 1994 . Daarna waarnemend burgemeester tot 1 februari 1997.
Geboren:  22  mei 1928 -  Overleden: 13 maart 2005

1997
Harm Tees
Tees H

Hij was waarnemend burgemeester vanaf 1 februari 1997 tot de 1 januari 1998. 
Vanaf die datum is de gemeente Vledder, als onderdeel van de gemeentelijke herindeling, opgenomen in de gemeente Westerveld.
Geboren:  29  juli 1946 -  Overleden: 10 mei  2013

1998
Gemeente Vledder gaat op in de gemeente Westerveld
Oudejaarsvereniging plaatst een monument aan de Brink

Met ingang van 1 januari 1998 is de gemeente Vledder geschiedenis. De oudejaarsvereniging "de Oliebol" plaatst, als ludieke actie,  een monument aan de Brink in Vledder in de jaarwisseling van 1997 -1998.