Lijkhuisjes

Lijkhuisje
Lijkhuisje – 2021 – foto: ’t Fledder Kerspel

Op de begraafplaats te Vledder bevinden zich een tweetal lijkenhuisjes welke ingevolge een wet van 1872 aan het eind van de negentiende eeuw zijn gebouwd.
Deze bouw was noodzakelijk omdat door het grote aantal sterfgevallen als gevolg van besmettelijk ziekten er niet voldoende capaciteit was voor het opbaren van de stoffelijke resten. Daarnaast was er de angst van het besmettingsgevaar die mogelijk nog aanwezig was bij de stoffelijke resten.

Lijkhuisje -2021
Lijkhuisje – 2021 – foto: ’t Fledder Kerspel

Na een aantal jaren verloren de huisjes hun functie en werden daarna voor diverse doeleinden gebruikt (bv als opslag voor tuingereedschap). Toen door gepleegde nieuwbouw ook deze functie was vervallen overwoog de gemeente Westerveld in 2011 de leegstaande gebouwtjes te slopen. Nadat ze o.a. via onze vereniging waren gewezen op het oorspronkelijk doel, en dus de historische waarde ervan, werd de sloopaanvraag teruggetrokken en werd na overleg besloten het beheer van de gebouwtjes over te dragen aan de vereniging. Tevens werd ook een geld bedrag overhandigd om een deel van de te verwachten onderhoudskosten te betalen. De vereniging wordt ook geacht een zinvolle en passende bestemming voor de gebouwtjes te vinden.
Op 25 november 2011 vond de overdracht plaats.  In september 2013 is van één van de huisjes de deur vervangen. Deze deuren zijn vervaardigd door het opleidingscentrum voor de bouw te Ruinen. Van het andere huisje zijn de boeiboorden vervangen. Deze zijn ook vervaardigd door het opleidingscentrum. Afgeleverd werden ze in de grondverf staande, door het bestuur geverfd en door Jan Mol en Hilco Broekman geplaatst.


Laatste aanpassing: 13 oktober 2022