Wilhelminaoord

Wilhelminaoord was, samen met Boschoord en Oostvierdeparten, kolonie II van de Koloniën van Weldadigheid! Het dorp is rond 1821 gesticht (als vrije kolonie).
Het dorp is genoemd naar de moeder van Koning Willem I: Wilhelmina van Pruisen.
Ze overleed op 9 juni 1820.

Onder tweemaal een kaart van Wilhelminaoord. De luchtfoto uit 1967 geeft duidelijk aan dat er toen nog niet zo heel veel bebouwing was in het dorp.

Mandenmakerij
Mandenmakerij, 1906. Bron: P. Oosterhof, Assen
Uitbreiding Wilhelminaoord
Opmaak afbeelding: C. M. Ballintijn