Ereleden

De vereniging kent ook een aantal ereleden.
Deze leden zijn door de algemene vergadering benoemd, op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

NaamErelid sindsBijzondere verdienste
Roelof van der Veen25 april 2018Roelof van der VeenMedeoprichter van de vereniging in april 2003. In de periode tot april 2007 was hij
de eerste secretaris/penningmeester. Ook in de periode april 2009 – mei 2017 heeft hij
een bestuursfunctie. Daarnaast is hij lid van de commissie Kerspelstokkies in de periode
2003-2007 en 2009 – 2016.
Rien Krijnen23 oktober 2019Rien Krijnen - foto: Rien KrijnenVanaf 2005 tot medio 2021 bij de website commissie betrokken.
Vanaf april 2006 tot medio 2021 is hij website beheerder.

Bertus Jager 27 oktober 2021Bertus JagerMedeoprichter van de vereniging. Lange tijd bestuurslid en jarenlang onderdeel van het team dat het archief beheert. Daarnaast was hij ook medeoprichter van “Dikke Verhalen”

Mientje Mol-Bosma10 mei
2023
Is vanaf de oprichting van de vereniging lange tijd bestuurslid.
Daarnaast heeft ze meer dan 8 jaar de rol van penningmeester op zich genomen. Ook was ze actief in verschillende commissies.
In 2023 is ze nog steeds actief in het archief. Bij activiteiten van de vereniging is ze bijna altijd aanwezig.