Gemeente wapen

De gemeente Vledder had een gemeentewapen. Het gemeentewapen is ontworpen door G.A. Bontekoe (1900 – 1988). Hij was burgemeester (van Sleen en Ooststellingwerf) en heraldicus. In deze functie ontwierp hij ongeveer 150 gemeentewapens en vlaggen, waarvan 26 voor Drentse gemeenten. Het wapen dateert van 23 juli 1940 en werd gevoerd door de gemeente Vledder tot de opheffing van de gemeente.

Gemeentewapen Vledder“In goud drie over elkaar gelegde ringen van sabel, waarvan de meest rechtsche het eerst aangebracht is, daarna de meest linksche en ten slotte de onderste, in een azuren schildhoek een klaverblad van goud, de steel gehecht aan een schuinslinks geplaatst stokje, alles van hetzelfde. Het schild gedekt met eene gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.”

De drie ringen in het wapen vormen een symbool van kringgreppelgraven in het Koelingsveld in 1937. Deze ontdekking had tot gevolg dat Vledder werd gezien als een der oudst bewoonde plaatsen in Nederland.
Het klaverblad van goud is ontleend aan het wapen van het Friese geslacht Burmania. Deze familie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de eerste verveningen in Nijensleek. De familie woonde op de toenmalige havezathe Moersbergen.
In april 1940 werd door de gemeenteraad besloten dit wapen vast te stellen.


bron: Kerspelstokkies nr. 6, december 2005


Laatste aanpassing: 28 augustus 2022