Agenda

DatumActiviteit
10 december 2022Kerstmarkt van 12.30 tot 19.00
Dorpsstraat en centrum Vledder
Sneuperdag (exacte datum nog niet bekend)
5 maart 2023Dikke Verhalen – de Tippe
15 maart 2023Lezing – Herdenking Rampjaar Friese waterlinie 1672-3 / 2022-3
april 2023Algemene Ledenvergadering ’t Fledder Kerspel
19 mei 2023 -17 juni 2023Tentoonstelling Vondsten Strijdtoneel – Herdenking Rampjaar Friese waterlinie 1672-3 / 2022-3
24 juni 2023Lezing – Herdenking Rampjaar Friese waterlinie 1672-3 / 2022-3
26 augustus 2023Lezing – Herdenking Rampjaar Friese waterlinie 1672-3 / 2022-3