Boschoord

De Maatschappij van Weldadigheid stichtte in het begin van de 19e eeuw een aantal koloniën op de grens van Friesland en Drenthe. De laatste kolonie kreeg de naam Kolonie 7.
De toenmalige directeur van de Maatschappij van Weldadigheid Jongkindt Coninck (directeur van 1859 tot 1876) liet er een school, wijkmeesterwoning, schaapskooi, een schoolmeesterwoning en ongeveer 24 kolonistenwoningen bouwen. De naam Kolonie 7 wordt, onder de toenmalige directeur Job van der Have, aangepast naar Boschoord. Met de naamswijziging wil men het negatieve beeld van de kolonie kwijt raken (het beeld dat mensen die in uit de kolonie komen in een gesticht wonen).
In 1899 krijgt het gebied dan de naam Boschoord.

Kolonie 7 moet er rond 1860 ongeveer als onder uitgezien hebben

Boschoord - circa 1860
bron: Maatschappij van Weldadigheid
Boschoord - 1955 -School aan de Schoollaan
Boschoord – 1955 -School aan de Schoollaan –
foto R. Smits, Den Haag