Vledder

Dorpsstraat
De pastorie van de NH kerk en enkele boerderijen aan de Dorpsstraat.
Jaartal: ongeveer 1968. Foto; P. Oosterhof, Assen

De naam Vledder werd in het verleden vaak gebruikt als een aanduiding voor laag liggende stukken grond met slechte afwatering. En het zou dus ontstaan zijn dankzij de ligging in de overgang van moerassig land (het beekdal van de Vledder Aa) naar het hoogveen (achter de Aa).

Vledder is het grootste dorp van de voormalige gemeente Vledder.

bron: Kerspelstokkies nr. 7, 2005