Over ons

De vereniging is opgericht op 25 februari 2003 en heeft als doel:

  • Het bewaren, beschermen, verzamelen van kennis en goederen betreffende het culturele en historische erfgoed
  • Het bevorderen en uitdragen van de belangstelling voor en kennis van het culturele erfgoed.

Onze Naam
De naam kerspel is de oude benaming voor een kerkelijke, en tevens bestuurlijke gebiedseenhoud van voor de scheiding tussen kerk en staat (voor 1600). In ons geval is dat het Vledder Kerspel dat later de gemeente Vledder werd.

Activiteiten van de vereniging
De vereniging organiseert diverse activiteiten:

  • Drie keer per jaar de uitgave van het blad KerspelStokkies. In dit blad staan verhalen over de geschiedenis van onze voormalige gemeente. Uiteraard met diverse foto’s van toen en nu.
  • Eén keer per jaar de uitgave van een jaarkalender met oude foto’s.
  • Twee keer per jaar het organiseren van de bijeenkomst Dikke Verhalen, waar aan de hand van een thema gezamenlijk herinneringen worden opgehaald.
  • Het organiseren van lezingen voor de leden.
  • Het onderhoud van de twee lijkenhuisjes op de begraafplaats te Vledder.

Naast activiteiten die door de vereniging zelf worden gedaan zijn er ook activiteiten die gezamenlijk met de andere Westerveldse historische verenigingen en soms met de gemeente worden gedaan. Zoals de uitgave van “Religie in Westerveld”, de canon van Westerveld, de Tweede Wereldoorlog in Westerveld, de uitwerking van de historische atlas, de uitgave “sporen uit het verleden” en deelname aan het project Drenthe Anno.nu

Commissies van de vereniging.
Het zal duidelijk zijn dat de eerder genoemde activiteiten niet allemaal door het bestuur kunnen worden gedaan.
Er zijn daarom ook een aantal commissies in het leven geroepen, namelijk:
a. de Redactie Kerspelstokkies
b. de Website en Archief commissie
c. de Dikke Verhalencommissie
d. de Jaarkalendercommissie
e. de Sponsorcommissie

Bestuur

De samenstelling van het bestuur:

K. van Hasselaarvoorzitter
G. Blomsmasecretarisemail secretaris
W. de Langepenningmeesteremail penningmeester
T. Kijllid
G. Broekmanlid
W. Torrengalid

Redactie KerspelStokkies

K.T. van Dijk
H. Dolstra
G. Kiersemail redactie KerspelStokkies

Jaarkalender commissie

T. Kijl
G. Broekman

Website en Archief commissie

G. Broekman
W. de Lange
M. Mol-Bosma
K. van Hasselaar
R. Kijl
K. Eleveld
W. Torrenga

Algemeen email adres website en archief

Voor het aanmelden van uw bezoek in het archief of een rechtstreekse vraag voor het archief : email archief in de Proefkolonie

Dikke Verhalen commissie

H. Doorenvoorzitter/penningmeester
T. Posthumus-van der Helmsecretaris
A. Bovenkamplid
J. Jonkers-Wanderslid
T. Bethlehem-van der Schootlid
J. Schippergespreksleider

Sponsor commissie

G. Broekman
W. de Lange

laatste aanpassing: 3 mei 2024