Familie Dekker – Mos, 1927

Fam. Dekker-Mos, oktober 1927
Grietje Dekker Jan Dekker Harm Dekker Jantje Dekker Geesje Dekker Aaltje Mos Geertje Dekker

Grietje Dekker

Jan Dekker

Harm Dekker

Jantje Dekker

Geesje Dekker

Aaltje Mos

Geertje Dekker