Boschoord – Jachthut (Jongkindt Conincklaan)

Boschoord - Jachthut
Locatie van de Jachthut
in Boschoord

Aan de Jongkindt Conincklaan, lopende van Boschoord in de richting van Wateren/Zorgvlied, heeft ongeveer halverwege aan de linkerkant en voor de kruising met de Elslooseweg, jarenlang een jachthut gestaan. De hut is gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Hij werd in de eerste periode vooral gebruikt door een jachtcombinatie waarvan de leden vooral uit het noorden des lands afkomstig waren. Na afloop van een jachtpartij werd er een afsluitingsbijeenkomst gehouden waarbij niet alleen limonade werd gedronken. De hut had daartoe een klein keldertje voor opslag van drankjes. Ook heeft de hut een naam gedragen: “Breng mee”. Deze naam stond al in 1934 vast, mogelijk eerder. In 1934 werd namelijk verslag gedaan van een excursie door de afdeling van “Den bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen afdeling Vledder die in het jachthuis “Breng mee” thee dronken.  In een krantenartikel van 14 juli 1939 werd gewag gemaakt van de eerste dag, 13 juli 1939, van een tweedaags bezoek dat Z.K.H. Prins Bernard bracht aan Drenthe. Tijdens dat bezoek werd er tegen het eind van de middag een theepauze ingelast welke plaats vond in het “Jachthuis Breng mee” van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Later heeft Hoeve Boschoord nog een periode het beheer gevoerd maar na een niet aflatende stroom vernielingen is in de jaren negentig besloten de hut geheel te slopen.