Boschoord – Rijksschool III (Schoollaan 2)

Boschoord - 1955 -School aan de Schoollaan
Boschoord – 1955 -School aan de Schoollaan

In 1818, als de Maatschappij van Weldadigheid nog maar net begonnen is met een proefkolonie in Frederiksoord, wordt het eerste onderwijs aan de koloniekinderen gegeven in het toen daar bestaande kookhuis aan de Molenlaan. Naast de bekende vakken als rekenen en taal wordt ook al landbouwkunde onderwezen. Voor het onderwijs werd een beroep gedaan op de onderwijzer van Vledder.
In 1821 komt de eerste echte school in het koloniegebied tot stand in Willemsoord. In het noordelijke gedeelte van de kolonie Boschoord is dan ook een school gevestigd. De scholen zijn eigenlijk bijzondere scholen. Ze worden door de Maatschappij van Weldadigheid geleid met een financiële bijdrage van het Rijk. Er wordt niet alleen dagonderwijs gegeven. Voor de wat oudere leerlingen tot 16 jaar is er aanvullend avondonderwijs. Zondagsscholen worden ook in de gebouwen gehouden. Bovendien is er ook een begin van vakonderwijs voor enkele technische vakken. Speciaal voor meisjes zijn er naaischolen, waar zij na hun lagere schooltijd naar toe gaan.
Na 1850 wordt er in het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid regelmatig gediscussieerd over de wenselijkheid om de onderwijs taak af te stoten. Hiertoe wordt uiteindelijk in 1862 besloten en worden de scholen aan de omliggende gemeenten overgedragen. Omdat dit toch tot veel ongewenste situaties leidde, overvolle scholen, slechte bereikbaarheid en dergelijke, neemt het dan vernieuwde bestuur de beslissing, ingegeven door de wens van goed onderwijs voor de koloniekinderen, weer naar “eigen” scholen te streven. Op 1 juli 1967 worden de scholen omgedoopt tot “Rijksscholen”.
Snel daarna begint een periode van veel verbouw en nieuwbouw om de scholen aan de eisen van de tijd aan te passen. In 1876 wordt als laatste een nieuwe school in Boschoord gebouwd, op een meer centraal gelegen punt in de kolonie. Dat is de huidige locatie, aan de Schoollaan, dicht bij de Oostvierdeparten. Rond 1880 komt ook het gymnastiekonderwijs in de belangstelling. Bij bijna alle scholen, ook die van Boschoord, worden houten gymnastieklokalen aangebouwd.
Rond 1925 zijn er twee lokalen (met een verwijderbare) tussenwand en er waren tussen de 25 en 30 leerlingen.
Vanwege nieuwe onderwijswetten werd de school kort na 1930 gesloten. De kinderen moesten vanaf dat moment naar Vledder of Vledderveen.
Het mocht dan zo zijn dat de school gesloten werd, het gebouw bleef voor de buurt uiterst belangrijk. Plaatselijke vergaderingen en lezingen werden er gehouden en het was het catechisatielokaal. De zangvereniging “Ons genoegen” en de toneelvereniging “Trouw moet blijken” repeteerden er en gaven hun jaarlijkse uitvoeringen. Er waren zomerfeesten en direct naar de oorlog werd er ook nog enige tijd dansles gegeven.
In de loop van de jaren ’60 nemen deze activiteiten af en besluit de Maatschappij van Weldadigheid het gebouw te verhuren als vee stalling en kippenschuur. Deze situatie blijft tot ongeveer 1997, een periode waarin het gebouw toch langzamerhand verslechterde en bouwvallig werd. Door steun van verschillende instanties wordt in 1998 het gebouw heropend na een grondige restauratie. Het gebouw doet echter niet meer dienst als schoolgebouw.

bron: Kerspelstokkies nr 8, 2006.

Heropening Rijksschool III

Opening na de restauratie door Marga Kool, gedeputeerde van de Provincie Drenthe.
Jaartal: 28 augustus 2008.
Bron: M. van Nieuwenhuizen, Noordwolde

Heropening Rijksschool III
Ep Kramer Jan Mensink Mientje van Weert Marga Kool Anne Meijer

Ep Kramer

Jan Mensink

Mensink J J

Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid

Mientje van Weert

Marga Kool

Gedeputeerde van de provincie Drenthe

Anne Meijer

Anne Meijer

Burgemeester van de Gemeente Westerveld
Laatste aanpassing: 3 februari 2023