Corso

Op 24 februari 1890 zag de Floralia-Vereeniging het licht. Opgericht door de eerste directeur van de Frederiksoordse Tuinbouwschool, de heer A.C. Ide, had de vereniging als doelstelling: ‘Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken’.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstonden de eerste plannen voor een rijdend corso. Na een aantal schuchtere pogingen kwam in 1960 een corso met versierde fietsen en een met bloemmotieven versierde auto. De rit ging van de tuin van het Logement naar de tuin van de school. In 1963 reed het corso voor het eerst over de weg met elf praalwagens en drie luxe auto’s. De rit ging over de Molenlaan en dwars door de tuin van de school. Dat jaar werden voor het eerst ook prijzen toegekend. De route is inmiddels langer geworden, maar het aantal wagens is ongeveer gelijk gebleven en ook de luxe auto’s zijn nog steeds in de feestelijke stoet opgenomen.

De thema’s van het corso

JaarThemaLink
JaarThemaLink

Corsofeesten


Laatste aanpassing: 27 oktober 2023