Doldersum – Nijejoarsweg

Deze verbindingsweg tussen Madeweg en Huenderweg werd bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 1965 Holleweg genoemd. In de raadsvergaderingen van december 1975 en april 1978 werd gevraagd de weg om te benoemen naar Neijjaorsweg, op 30 mei 1978 werd er door college van B en W daarom een voorstel ingebracht om de naam te wijzigen volgens wens van de raad. Edoch in het voorstel is de naam doorgehaald, met en en daarvoor in de plaats geschreven als Nijejaorsweg. Op de straatnaam borden staat Neijaorsweg. Dus nog weer een andere schrijfwijze. Navraag bij gem. Westerveld leverde geen direct antwoord op en daarom hanteren wij de schrijfwijze zoals in de titel.