Frederiksoord – M.A. van Naamen van Eemneslaan 63 (Kiemhuis)

Het kiemhuis is in 1941 gebouwd en werd gebruikt voor de opslag van pootaardappelen en de beheersing van het kiemproces. De officiële benoeming van “De Coöperatieve Vereeniging voor het bewaren van pootaardappelen Het Kiemhuis G. A” is op 17 december 1941.
Het doel van de vereniging is om ten behoeve van hare leden “de gelegenheid te scheppen tot het cooperatief bewaren van pootaardappelen in een door de vereniging gebouwde bewaarplaats”
Het eerste bestuur bestaat uit:

  • Johan van Leenhoff, directeur (tevens directeur van de Maatschappij van Weldadigheid)
  • Hendrik Jan van het Spijker (landbouwer in Nijensleek)
  • Roelof Groenink (landbouwer in Vledderveen)
  • Jan Jacob Burema (voorlichtingsambtenaar bij de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsverening uit Steenwijkerwold)

Advertentie kiemhuis
Advertentie kiemhuis.
Jaartal: 8 juni 1945. Bron: Delpher – Opregte Steenwijker courant, 8 juni 1945

Het gebouw wordt in 1942 daadwerkelijk in gebruik genomen.
In 1942 waren er 107 leden.
Een aandeel gaf recht op 17 bakjes en per bakje kon er circa 10 kg pootaardappelen worden opgeslagen. Totaal waren er 7800 bakjes.

De beheerders van het kiemhuis

  • Anton Augustijn (1942 – 1943)
  • Nicolaas Bollen (1943 – 1975)
  • Piet Verboom ( 1975 -1992)

Als gevolg van de teruglopende belangstelling wordt de vereniging op 26 maart 1991 opgeheven. De Maatschappij van Weldadigheid wil het gebouw behouden omdat het gebouw geschiedkundige waarde heeft en een van de laatst overgebleven kiemhuizen is.

Op 8 juni 2012 is het gerestaureerde Kiemhuis geopend. In 2021 wordt vanuit het Kiemhuis vooral gewerkt aan behoud en herstel van landschap en natuur.

bron: Kerspelstokkies nr. 27, 2012 (uitgebreide versie van het verhaal is te vinden in dat nummer)