Frederiksoord – Hoeve Koning Willem III

Deze boerderij werd omstreeks 1860 gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. De kleine kavels van de oorspronkelijke kolonisten werden samengevoegd tot een grote landbouwkavel van circa 50 hectare, waardoor een grootschalige vorm van landbouw mogelijk werd. De kolonisten werkten als arbeiders onder leiding van een bedrijfsleider op de hoeve.

Frederiksoord - Hoeve Koning Willem III
Frederiksoord – De naam van de hoeve staat op de gevel ..
Frederiksoord - Hoeve Koning Willem III
Frederiksoord – Hoeve Koning Willem III.
Jaartal: 1952. Bron: P. Oosterhof, Assen

De Hoeve Koning Willem III werd in 2003 erkend als een rijksmonument.