Frederiksoord – Hooiweg 3

Een typische koloniewoning. Vroeger was deze woning in het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid.
De woning is gebouwd in de periode 1825 – 1853 als “hoeve 144”.