Frederiksoord – Hooiweg 5

Een koloniewoning die op vele foto’s en ansichtkaarten is vastgelegd. In de loop van de jaren zijn er wel de nodige aanpassingen aan de woning gedaan.