Frederiksoord – Hotel

Frederiksoord - van Swietenlaan 20
De brug die in 1912 gesloopt is voor de aanleg van de tram. Jaartal: 1904. Bron: P. Oosterhof, Assen

De geschiedenis van het logement/hotel in Frederiksoord begint rond 1770. Nicolaas van Heloma, eigenaar van het gehele gebied, bouwde een tapperij. Rond 1820 kwam het pand in bezit van de Maatschappij van Weldadigheid en niet veel later werd de herberg uitgebreid met een aantal kamers en was het een logement. In de jaren 1885 -1887 werd het pand grondig verbouwd en bijna honderd jaar later (1982) was er nog een grondige verbouwing. In 2022 worden er een aantal hotelkamers bijgebouwd.

Dirk Klazes Sijbrandij
Alexander Wolters
Alexander Wolters
Lex Wolters
Theun Jansen

Pachters

PeriodePachters
…- 1804Einte Luitjes Voskuil
1804 – 1811Sipke Geerts
1811 – …Arend Elzinga
1814 – 1818Auke Willems van der Veen
1818 – 1821Lambert Manden
1821/ 1823 – …A. Schuttelaar
1859 – 1862Hendrik Faaken Jubbinga
1862 – 1863Pieter de Jong
1863 – 1865Hendrik Kraijesteijn (over deze periode is wat onduidelijkheid)
1862 – 1868Fake Jubbinga (Jubbega) (over deze periode is wat onduidelijkheid)
1868 – 1870Pieter Jacobs
1871 – 1983Christiaan Paulus Akkerman
1873 – april 1874Gerard van Wagensveld
1874 – …Johannes Hendrikus van den Broek
1879 – 1916Dirk Klazes Sijbrandij en zijn vrouw Frouwkje
1916 – 1937Rud(e)mer Bruinsma
1937 – 1972Alexander Wolters
1972 – 1985Lex Wolters, zoon van Alexander Wolters
1985 – 2009Theun Jansen
2009 – 1 april 2013Christian van Staveren
1 april 2013 – 1 maart 2014M.u.v. van incidentele openingen, zoals evenementen, was het hotel gesloten
1 maart 2014 –Marcel en Ginie Vos

Sijbrandij

Dirk runt samen met zijn vrouw Frouwkje het hotel in de periode 1879 – 1916

Voor het hotel


Uitbaters van hotel Frederiksoord
Jaartal: mogelijk 1910

Uitbaters Hotel Frederiksoord
Onbekend Frouwkje Sijbrandij-Oosterhof Dirk Sijbrandij

Onbekend

Frouwkje Sijbrandij-Oosterhof

Dirk Sijbrandij

Wolters

De familie Wolters runde lange tijd het hotel. Eerst Alexander en zijn vrouw, later zoon Lex.
In die periode worden er een groot aantal aanpassingen gedaan in het hotel: er komen vaste wastafels in de kamers, de aanleg van centrale verwarming.
In 1943 wordt het hotel min of meer door de Duitsers gevorderd. Het gaat dienst doen als administratief centrum voor het in aanleg zijnde vliegveld in Havelte.

Betrokkenen Hotel Frederiksoord


Jaartal: waarschijnlijk 1958.
Bron: R. Jansen


Betrokkenen bij Hotel Frederiksoord
Mogelijk Lex Wolters jr. Hanna Gisabeth (Gisa) Wolters hr Roos Rob Jansen Riek Jansen

Mogelijk Lex Wolters jr.

Hanna Gisabeth (Gisa) Wolters

hr Roos

Rob Jansen

Riek Jansen

Ook in 1981 en 1982 volgt er een grote renovatie. De gevels worden in ere hersteld en een aantal ontsierde aanbouwsels, zoals de grote dakkapel en de zaal aan de westkant, worden verwijderd. Een nieuwe vleugel komt er voor in de plaats.

In KerspelStokkies nr. 33, september 2014 heeft een verhaal gestaan over het hotel.


Laatste aanpassing: 25 september 2022