Frederiksoord – Kon. Wilhelminalaan 71

Door de jaren heen heeft deze koloniewoning een andere uitstraling gekregen. Vroeger was de woning niet wit geschilderd.