Frederiksoord – Kon. Wilhelminalaan 82

Frederiksoord - OLS
De school en het woonhuis. Jaartal: 1921 .
Bron: P. Oosterhof, Assen

Rond 1860 was de Maatschappij van Weldadigheid, om financiële redenen, gedwongen om bepaalde activiteiten af te stoten.
Het betrof onder andere het onderwijs en de scholen in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord. De gemeente Vledder, die als plaatselijke overheid verantwoordelijk was voor het onderwijs, weigerde echter de scholen over te nemen. De kosten die verbonden waren aan het onderhoud van de scholen hebben daar een grote rol in gespeeld. Twee wethouders ruimden het veld in verband hiermee.

Om de druk op te voren werden de scholen in januari 1862 gesloten door de Maatschappij. Medio 1863 werden ze door het Rijk overgenomen en heropend. De school in Frederiksoord werd Rijksschool I, Wilhelmina had daarmee Rijksschool II en de school in Boschoord werd Rijksschool III. De school in Frederiksoord was in deplorabele toestand en ik 1866 werd besloten een nieuwe school, met een woning voor de hoofdonderwijzer te bouwen.

Frederiksoord - OLS
Jaartal: 31 augustus 1867. Bron: Algemeen Handelsblad
Frederiksoord - OLS
Jaartal: 4 mei 1868. Bron: Algemeen Handelsblad
Frederiksoord - OLS
Jaartal: 12 september 1867. Bron: Algemeen Handelsblad
Frederiksoord - OLS
Jaartal: 6 november 1867. Bron: Algemeen Handelsblad
Frederiksoord - OLS
Jaartal: 26 november 1885. Bron: Nieuws van den dag – kleine courant
Frederiksoord - OLS
Jaartal:16 december 1886. Bron: Nieuws van den dag – kleine courant

In 1886 wordt zowel de school als de woning verbouwd en aangepast aan de toen geldende normen en eisen.

Frederiksoord - OLS
Jaartal: 18 juni 1888. Bron: Het nieuws van den dag – kleine courant

In 1888 slaat de bliksem in de kap van de school.

Rond 1932 is de school gesloten. Nadien is het pand in gebruik geweest voor allerlei doeleinden. In de jaren direct na 1945 was het clubhuis van de padvinderij er gevestigd. Tussen 1950 en 1964 zat er een kleuterschool in. Ook werden een tweetal lokalen samengevoegd en gebruikt als gymnastieklokaal. Rond 1972 wordt het pand afgebroken. Het terrein werd in gebruik genomen door de toenmalige museum “de Koloniehof”


laatste aanpassing: 23 april 2023