Frederiksoord – Kon. Wilhelminalaan 83

Frederiksoord - Koningin Wilhelminalaan 83
Pension TRIFOLIUM.
Jaartal: 10 februari 1968. Bron: Delpher – Het Parool.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze woning gebouwd is.
Het gebouw is lange tijd in gebruik geweest als Wijkgebouw. Ook is het jarenlang in gebruik geweest als Pension.
Op de voorgevel van de woning heeft een bord gezeten met de tekst “pension TRIFOLIUM”. Dit was mogelijk een toespeling op het in de kost hebben van leerlingen van de tuinbouwschool.