Frederiksoord – Molen

Frederiksoord - Molen
Frederiksoord – Molen

In 1855 sluit de Maatschappij van Weldadigheid een contract af met Klaas Spikman, molenaar te Havelte. Er wordt in 1856 een molen gebouwd. De molen had de naam ‘De Onderneming”, in de volksmond was het ‘de molen van Spikman’. De molen moet, naast het malen van rogge en graan, ook het water in de Westerbeeksloot in droge tijden oppompen zodat de vaart bevaarbaar bleef. Na jaren van nalatig onderhoud wordt in 1938 of 1939 de molen gerestaureerd. Maar het noodlot slaat toe in 1940. Bij een ongeluk op de molen op 13 januari 1940 (om 09.00 uur) komt de molenaar om het leven.

Jaartal: 15 januari 1940. Bron: P. Oosterhof, Assen
Frederiksoord - Molen
Frederiksoord – Molen
Jaartal: voor 1939. Bron: P. Oosterhof, Assen
Frederiksoord - Molen
Molen door Brand vernield.
Jaartal: 5 november 1947. Bron: Provinciaal Drentsche en Asser Courant
Frederiksoord - Molen
De afgebrande molen


Er zijn rond 2015 nog wel plannen geweest om de molen weer op te bouwen.