Frederiksoord – van Swietenlaan 19

Frederiksoord - van Swietenlaan 19
Frederiksoord – van Swietenlaan 19.
Jaartal: ongeveer 1975. Bron: P. Oosterhof, Assen

De bakkerij was onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid waar voor de bevolking van de kolonie centraal brood werd gebakken. Door financiële problemen bij de Maatschappij zocht men naar bezuinigingen. Een van de besparingen dacht men te bereiken door het bakken van brood uit te besteden. Vanaf 1 januari 1860 werd de bakkerij verzelfstandigd en sloot de Maatschappij een contract met een tweetal bakkers: De bakkerij Spikman uit Frederiksoord een Bakkerij Gerrit Buit uit Nijensleek. Sinds die tijd is de bakkerij eigendom van de familie Spikman. Ze leverden lange tijd het brood voor de bewoners van de koloniën.
Herman Spikman sloot op zaterdag 4 december 1999 definitief de deuren van de bakkerij. Daarmee kwam een einde aan een familiebedrijf dat bijna 140 jaar bestond.

Na enige tijd leeg gestaan te hebben is het gehele pand gerenoveerd en verbouwd en wed als dependance een onderdeel van Hotel Frederiksoord. Het werd door de toenmalige pachter van het hotel echter nooit in gebruik genomen.
In de periode 2012 tot april 2021 zat er een Bed en Breakfast onder de naam “de Bakkerij”. In 2020 moesten bedrijven tijdelijk de deuren sluiten door de COVID-19 pandemie. Dat had zoveel impact voor “de Bakkerij” dat ze definitief de deuren moesten sluiten. Op 1 april 2021 heeft de pachter van het Hotel/Logement het pand overgenomen.