Frederiksoord – Dokterswoning

Frederiksoord - van Swietenlaan 2
Frederiksoord-van Swietenlaan 2.
Jaartal: ongeveer 1916. Bron: P. Oosterhof, Assen

De bouw van deze dokterswoning was rond 1910 als woning voor de arts die leiding faf aan de geneeskundige dienst van de Maatschappij van Weldadigheid. (Deze arts had als bijkomende functie Gemeentelijke Geneesheer Vledder. Later fungeerde het pand als woning voor de huisartsen van Frederiksoord en omgeving. Het was al die tijd in bezit van de Maatschappij van Weldadigheid.
In juli 1964 verwierf dokter de Vries de woning als particulier bezit. Rond 1975 is er een uitbouw gerealiseerd. In de periode van dokter Leeuw (1997) is de aanbouw gemoderniseerd en vergroot.