Frederiksoord – Maj. van Swietenlaan 24

Frederiksoord-vanSwietenlaan
In de verte de ophaalbrug.
Jaartal; ongeveer 1907 . Bron: P. Oosterhof, Assen

Op de ansichtkaart, die in 1907 verzonden is, staat de woning al die we nu kennen met het adres Majoor van Swietenlaan 24.
Veel is er niet over bekend.
Hendrik Stienstra, leraar aan de G.A. van Swieten tuinbouwschool heeft er lange tijd gewoond.

Frederiksoord-vanSwietenlaan24
Jaartal: na 1948. Bron: N.K. Oreel-Bierma, Menaldum
Frederiksoord-vanSwietenlaan24
Jaartal: 22 november 2009. Bron: M.G.N. Krijnen
Frederiksoord-vanSwietenlaan24
Na een verbouwing (uitbreiding)
Jaartal: 11 juni 2016. Bron: M.G.N. Krijnen