Frederiksoord – Burgemeester Wynoldyweg 3

De boerderij was in het verleden de woning van de familie Spikman, de molenaars op de in 1947 afgebrande molen.
De gebroeders Booij met hun veevoeder handel hebben er ook lange tijd gewoond (zeker in de periode 1960 -1980). Ze hadden de loods, aan de andere kant van de Molenlaan ook in gebruik. Rond 1975 is de woning verbouwd.