Kon. Wilhelminalaan – huis Welgelegen – fabriek Sepp/Pluijgers

Op de hoek van de Oranjelaan en de Koningin Wilhelminalaan (toen: de straatweg Frederiksoord – Noordwolde) heeft de woning van de adjunct-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, Coenraad Hulst, gestaan. Hij woonde tot zijn dood in 1872 in dit pand. Wie er in de periode 1872 – 1881 woonde is onbekend.

(deel) van een kaart van Wilhelminaoord met daarop Huis Welgelegen.
Jaartal: voor 1881. Bron: ’t Fledder Kerspel

Fabriek van Sepp

Fabriek van verduurzaming van levensmiddelen van den heer Sepp
Fabriek van verduurzaming van levensmiddelen van den heer Sepp
Jaartal: rond 1886. Bron: ’t Fledder Kerspel

Het is oktober 1881 als Willem Sepp (geboren 1857 in Leiden) het pand huurt. Achter het huis laat hij een conservenfabriek bouwen voor het verduurzamen van groenten, geleien en vruchten.


Bloeiend bedrijf

Bij de fabriek wordt ook nog grond gehuurd voor het kweken van groenten. De kolonisten verbouwen ook groenten en die worden ook door de fabriek afgenomen.
Contractueel is Sepp verplicht zoveel mogelijk arbeidskrachten uit de koloniën aan te nemen.

Huis Welgelegen, voor 1912
Huis Welgelegen Jaartal: voor 1912. Bron: B.G. Verhagen, Wilhelminaoord
De avondpost, 10 november 1886
Advertentie van Willem Sepp
Bron: Delpher – De Avondpost 10 november 1886

Vertrek naar Beverwijk

Het nieuws van den dag – Kleine courant, 5 november 1887

De fabriek van Sepp blijft slechts een paar jaar in Wilhelminaoord.
Het is eind 1887 als de knoop wordt doorgehakt: de fabriek wordt verplaatst naar Beverwijk.

Nieuws van den dag – Kleine Courant, 4 januari 1888
Schilderij H. Kuiper
Schilderij H. Kuiper – conservenfabriek Sepp Jaartal: 1886. Bron: ’t Fledder Kerspel

Pluijgers

In het najaar van 1888 komt de Maatschappij met de heer Gottfried Christiaan Pluijgers uit Rotterdam in contact. In 1890 wordt hij, samen met zijn (hoogzwangere) vrouw, zijn twee zoons en dochter ingeschreven in de gemeente. Ze vestigen zich in Frederiksoord op nummer 118. Op 17 juni van dat jaar wordt zoon Gerardus Johannes geboren.
Pluijgers vestigt een fabriek voor het drogen van groenten en fruit in de voormalige fabriek van Sepp. In een krant van 8 april 1889 staat “De Heer G.C. Pluijgers heeft te Frederiksoord een fabriek opgericht voor het drogen van groenten, volgens een Amerikaansch systeem. Deze nieuwe fabriek zal voor de bevolking der Maatschappij van Weldadigheid van veel belang zijn, daar zij bevordelijk is aan de teelt van groenten in het groot.”

Kop van een brief/rekening.
Jaartal: 1894. Bron: Facebook Archief Noordwolde
Personeel aan het werk in de groetendrogerij. Jaartal : 1886

De fabriek droeg toen de naam  “De Volharding”. In het boek “Droom en Weldaad” staat “De maatschappij juicht het initiatief van de heer Pluijgers zeer toe, want dat betekent weer werk voor de kolonisten. De fabriek draait enige jaren goed. Zo vindt eerst uitbreiding plaats van zes naar acht droogtoestellen en later naar veertien. Enkele jaren achtereen wordt er melding gemaakt van goede resultaten in de fabriek. De vraag naar gedroogde groeten neemt in 1893 af, omdat groenten in blik erg in opkomst zijn. Na 1896 wordt geen melding meer gedaan over de fabriek van Pluijgers.

Opregte Steenwjker Courant, 22 maart 1897


Op 23 mei 1901 wordt de familie uitgeschreven en gaan ze richting Kampen.

Sloop

Wie er in de jaren na het vertrek van Pluijgers gebruik maakt van de fabriek is niet bekend. Het pand wordt omstreeks 1913 afgebroken voor de aanleg van de trambaan Steenwijk – Oosterwolde.

Huis Welgelegen Jaartal: voor 1912. Bron: Facebook Wilhelminaoord

Bronnen:
– 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid – Droom en Weldaad
– Historische vereniging ’t Fledder Kerspel


Laatste aanpassing: 29 oktober 2023