Nijensleek – Dwarsweg 17 (Gebouw Verleur)

Nadat in het Nijenslekerveld enige tijd evangelisatiebijeenkomsten werden gehouden ten huize van Hendrikus Post, werd besloten tot de bouw van een kapel aan de Dwarsweg. In 1936 werd een overeenkomst gesloten met R. Rodermond over het gratis gebruik maken van een stukje grond aan de Dwarsweg om te toeloop te kunnen herbergen. Door een grote bijdrage van Andreas Verleur, voorzitter van de landelijke (gereformeerde) zondagschoolvereniging “Jachin” kon de bouw beginnen. Zijn naam prijkte ook op de voorgevel. Het gebouwtje werd op 16 juli 1936 officieel in gebruik genomen door ds. Van Ginhoven, predikant te Nijensleek.  Na bijna 30 jaar lang dienst te hebben gedaan, raakte het gebouwtje in verval. Door blikseminslag breekt er brand uit en dat is het einde van het gebouw. Nog lange tijd zijn de puinresten zichtbaar. Nadat deze waren opgeruimd is de grond terug gegaan naar de familie Rodermond.

In KerspelStokkies nr 10 en 11 (van december 2006 en april 2007) is uitgebreid verslag gedaan over de Gereformeerde Kerk van Vledder te Nijensleek.