Nijensleek – Dwarsweg 18

Nijensleek - Dwarsweg 18
Nijensleek – Dwarsweg 18 Jaartal: 27 maart 2022. Bron: ’t Fledder Kerspel

Deze boerderij is al heel oud gezien de eerste steen met daarop het jaartal 1848. De steen zit in de rechter zijmuur van het voorhuis. Op de steen, staan naast de initialen J.W.H ook de naam Vredeberg.
Boven de staldeur staat “De Vredeberg”

J.W.H – 1848 – Vredeberg
Opregte Steenwijker Courant,
4 januari 1897

Vroeger had deze boerderij het adres Nijenslekerveld 124. Veel is er niet over deze boerderij of de bewoners bekend. Er zijn een paar gegevens bekend:

Periode / JaarGegevens
1897Bewoond door B. Faken (zie krantenartikel)
1970In dit jaar is er een schetsontwerp gemaakt voor deze boerderij op naam van de familie Heederik. Verdere details zijn niet bekend
1982Op 17 juli 1982 komen we de naam J. Walraven tegen
Nijensleek – Dwarsweg 18 Jaartal: 22 februari 2012. Bron: ’t Fledder Kerspel