Nijensleek – Hoofdweg 37 (Slagerij IJdel)

Het is 1929 als Slagerij IJdel de deuren opent op het toenmalige adres NIjensleek 25.
Jan IJdel en zijn vrouw Gonne (ze zijn in november 1928 getrouwd) hebben samen het pand laten bouwen. Het bestaat uit een woning en een slagerij.
Er wordt geslacht, vele koeien en varkens vinden via het achterhuis de weg naar de winkel aan de voorzijde.  De winkel draait vooral op Gonne, Jan is vaak weg om vee te kopen, naar de markt te gaan of om een huisslachting te doen.
In 1958 neemt zoon Bertus IJdel de zaak over.
Bij gebrek aan opvolging wordt de slagerij op 1 december 1990 gesloten.

Nijensleek - Hoofdweg 37
Bertus IJdel. De laatste slacht in november 1990.
Jaartal: november 1990. Bron: J. IJdel-Wemer, Vledder

Jan IJdel
Jan IJdel.
Jaartal: ong. 1960.
Bron: J. IJdel-Wemer, Vledder
Jaartal: 8 juli 1933
Bron: Delpher – Opregte Steenwijker Courant.
Nijensleek - Hoofdweg 37
Nijensleek – Hoofdweg 37.
De voormalige slagerij vlak na een verbouwing in 1963
Jaartal: 1963. Bron: J. IJdel-Wemer, Vledder
Nijensleek - Hoofdweg 37.
Nijensleek – Hoofdweg 37.
De voormalige slagerij is omgebouwd tot woning.
Jaartal: 15 november 2006. Bron: M.G.N. Krijnen

Rond 1990 werd de aanbouw, waar Jan en Gonne in woonden, zodanig zwaar beschadigd dat het geheel afgebroken moet worden.
Bertus en zijn vrouw hebben, na het sluiten van de slagerij en de verbouwing, nog een paar jaar op dit adres gewoond.

In KerspelStokkies nr 30, september 2013 is een uitgebreid verhaal te vinden van de slagerij van de familie IJdel in Nijensleek.