Nijensleek – Hoofdweg 40 (Smederij Wanningen)

Dit pand had in 1910 het adres Wijk III, nr 15. Het is met name bekend als smederij Jan Wanningen. Hij is echter niet de eerst smid in het pand, dat is Jan Hoogeveen.
Het gaat smid Hoogeveen niet helemaal voor de wind. Zo wordt het faillissement in 1906 uitgesproken. Op 4 augustus 1906 wordt, volgens de Opregte Steenwijker Courant , als gevolg van dat faillissement “Een huis en afzonderlijk staand gebouw, waarin SMEDERIJ, met bijgelegen Land, aan den straatweg te Nijensleek, gemeente Vledder, groot 51.55 Are, bij genoemden Jan Hoogeveen in gebruik” geveild. Dat faillissement is ongeveer een half jaar later weer geëindigd.

Nijensleek - Hoofdweg 40
Faillissement van smid J. Hoogeveen
Jaartal : 9 juni 1906. Bron: Delpher – Land en Volk, 9 juni 1906
Nijensleek - Hoofdweg 40
Geëindigd faillissement van J. Hoogeveen.
Jaartal: 18 februari 1907.
Bron: Delpher – Het Nieuws van den Dag, 18 februari 1907

Nijensleek - Hoofdweg 40
Klaas de Vries neemt de smederij over.
Jaartal: 30 april 1910.
Bron: Delpher – Opregte Steenwijker Courant,
30 april 1910
Nijensleek - Hoofdweg 40
Deel van een rekening uit de tijd dat Klaas de Vries de smid was. Jaartal: 29 mei 1933. Bron: J. Mos, Ruinerwold

In de Opregte Steenwijker Courant van 30 april 1910 staat een artikel over de vestiging van Klaas de Vries in Nijensleek. Hij neemt het pand van Jan Hoogeveen over en gaat er een smederij en Rijwielhandel vestigen.
Het bedrijf gaat door onder de naam Wed. K. de Vries als Klaas op 20 september 1934 komt te overlijden.
Het bedrijf wordt, volgens de Opregte Steenwijker Courant van 5 april 1940, publiek verkocht: “Het Woon- en Winkelhuis met Smederij en Grond aan den harden weg van Steenwijk naar Frederiksoord te Nijensleek, gr 30 80 aren; te veilen in 2 percelen”

De openbare verkoop gaat echter niet door. Het Nieuwsblad van het Noorden van 20 april 1940 schrijft: “Gisteren brak tegen vijf uur des namiddag brand uit in de woning van de weduwe K. de Vries te Nijensleek. Het perceel stond in een ommezien in lichte laaien. De brandspuit (motor) van Vledder was binnen vijf minuten na waarschuwing op de plek van het onheil en bond direct met volle energie den strijd tegen de vlammen aan. De belendende perceelen werden nat gehouden met een paar slangen op de waterleiding. Hierdoor was het mogelijk den brand te localiseeren. De burgemeester van Vledder was op het terrein aanwezig. Het huis brandde geheel uit, terwijl de ervoor gelegen smederij behouden kon blijven. De inboedel kon gedeeltelijk in veiligheid gebracht worden. De oorzaak van den brand is onbekend.

Nijensleek - Hoofdweg 40
Jan Wanningen neemt de smederij over van Vleeming.
Jaartal: 2 december 1952.
Bron: Delpher – Opregte Steenwijker Courant, 2 december 1952

Over de periode dat Rieks Vleems eigenaar van het pand is niet zoveel bekend.
Op 2 december 1952 is duidelijk dat Jan Wanningen de smederij overneemt.

Periode Bewoner(s)
28 mei 1904 – mei 1910Jan Hoogeveen komt in de smederij. Volgens een artikel in de krant wordt er op 5 juni 1906 het faillissement uitgesproken.
Dat faillissement wordt op 18 februari 1907 geëindigd.
mei 1910 – 1940Klaas de Vries woonde en werkte in de smederij tot zijn dood op 20 september 1934. Het bedrijf wordt dan nog enkele jaren voortgezet onder de naam Wed. Kl de Vries
1940/1941 – 1952Rieks Vleems koopt het bedrijf
1952 – 1980Jan Wanningen en zoon Jan jr. nemen het bedrijf over. In het woonhuis is lange tijd de winkel ondergebracht. Ergens in 1973 -1974 wordt een nieuwe werkplaats achter de oude smederij gebouwd. De oude smederij (die vlak langs de weg) staat wordt gesloopt.
1980 – ongeveer 2002Jan Siderus is de eigenaar van de smederij.
ongeveer 2002 – maart/april 2012Jan de Lange is eigenaar. De indeling wordt aangepast, de werkplaats wordt bij de winkel getrokken. Het bedrijf staat dan bekend onder de naam AgriCentrum.
maart/april 2012 – hedenEr hebben meerdere bedrijven voor een korte periode in het pand gezeten.