Nijensleek – Hoofdweg 56 (lokaal Samuel)

Nijensleek - Hoofdweg 56
Lokaal Samuel. Jaartal: voor 1945 .
Bron: ’t Fledder Kerspel

Het gebouwtje werd vanuit NH Kerk te Steenwijk als evangelisatie ruimte gesticht en werd door de predikanten uit Vledder bediend. In de diverse kranten wordt rond 1900 al gesproken over ‘lokaal Nijensleek’. In het Nederlands dagblad van 1 februari 1901 staat ook een artikel waarbij mogelijk gesproken wordt over dit pand. “De Zondagsschoolvereeniging Immanuël te Steenwijk, heeft te Nijensleek, 1 1/2 uur van Steenwijk verwijderd eene Zondagsschool. Door de milddadigheid der Christenvrienden heeft ze daar voor 4 jaar een eigen lokaaltje gekregen. Tot nog toe is het lokaal echter nog niet geheel klaar, de verf n.l. ontbreekt nog steeds. …”

Achter het gebouw is de stalling van de lijkkoets.

Lokaal Samual. Jaartal: 15 november 1919.
Bron: Delpher – Opregte Steenwijker Courant

Op 15 november 1919 vinden we de eerste artikel waar de naam Lokaal Samuel gebruikt wordt.

Achter het gebouw heeft een stalling gestaan waar de lijkkoets stond opgeslagen. Dat gebouw was in 1960 al gesloopt.
Of er in het lokaal aan de voorkant ooit ramen hebben gezeten is niet duidelijk.

Nijensleek - Hoofdweg 56
Lokaal Samuel, in de stoel Theo Andreae.
Jaartal: ongeveer 1970 Bron: Theo Andreae, Vledder
Nijensleek - Hoofdweg 56
Lokaal Samuel in verval. Links Theo Andreae en rechts Jan Andreae.
Jaartal: ongeveer 1970 Bron: Theo Andreae, Vledder
Nijensleek - Hoofdweg 56
Lokaal Samuel, in gebruik als Jeugdsoos.
Jaartal: voor 1974. Bron: ’t Fledder Kerspel
Nijensleek - Hoofdweg 56
Lokaal Samuel, in gebruik als Jeugdsoos.
Jaartal: 1974 -1976. Bron: J. Mos, Ruinerwold

Nadat het zijn kerkelijke functie, voornamelijk bestaande uit jeugdwerk en zondagsschool activiteiten, had verloren is het enige tijd in gebruik geweest als jeugdsoos, de buitenkant is toen door de zoon van ds Medema verfraaid.

Uiteindelijk koopt Jan Andraea het lokaal. De sloop van het pand zal rond 1975-1978 geweest zijn. Jan Andraea is bewoner van het pand aan de linkerkant van het lokaal. Hij sloopt het gebouw om daarmee zijn eigen bedrijf te kunnen vergroten.

Onder de situatie rond 1960 en in 2013, camerastand is ongeveer gelijk.

Nijensleek - Hoofdweg 56
Op de achtergrond staat lokaal Samuel. Op de voorgrond Jacob Hendrik (Jaap) Mos en Lammigje Mos-Jonkers Jaartal: ongeveer 1960 . Bron: J. Mos, Ruinerwold
Nijensleek - Hoofdweg 56
Tussen beide boerderijen, aan de overkant van de weg, heeft lokaal Samuel gestaan.
Jaartal: 3 februari 2013. Bron: M.G.N. Krijnen