Nijensleek – Hoofdweg 57 (Pastorie)

Deze woning is iets eerder gebouwd dan de in 1897 gebouwde en in 1934 vervangen kerk. De bouwkosten bedroeg in 1894 circa ƒ 3800,- en dat was ongeveer het dubbele van hetgeen de kerk later kostte (ƒ 2000,-). De bouw van huis en kerk werd mede mogelijk gemaakt door van Giffen, notaris te Wolvega. Hij was eigenaar van de grond en stelde zijn zoon Reitze van Giffen op die manier in staat om als dominee een standplaats te verkrijgen, hij was dan ook de eerste bewoner van het huis tot 1899. Later hebben er ook niet aan de kerk verbonden personen/gezinnen gewoond. Het pand is sinds 2008 in particulier bezit.

Nijensleek - Hoofdweg 57
Nijensleek – Hoofdweg 57. De Pastorie
Jaartal: ongeveer 1960. Bron: ’t Fledder Kerspel
Nijensleek - Hoofdweg 57
Nijensleek – Hoofdweg 57. De Pastorie
Jaartal: 24 april 2013. Bron: M.G.N. Krijnen

In KerspelStokkies nr 10, december 2006, is een heel artikel verschenen over de Gereformeerde Kerk in Nijensleek.


Laatste aanpassing: 15 december 2023