Nijensleek – Hoofdweg 70-72

De uitoefening van het boerenbedrijf nam na midden de jaren zeventig geleidelijk af om begin jaren negentig geheel beëindigd te worden. Het bouwjaar van de huidige boerderij is –tot nu toe- niet te achterhalen, de oude foto is van ongeveer 1914 en uit de staat waarin het huis verkeert zou men kunnen afleiden dat rond 1900 mogelijk een herbouw of verbouw heeft plaats gevonden. Een plafondbalk in een van de kamers met daarop de handgeschreven tekst “Steenwijk, 1899 6 oct.” is ook een aanwijzing in die richting. De rechter voordeur is in de jaren vijftig van de vorige eeuw vervangen door een raam.