Old Forward – Gynastiek

Oprichting Gymnastiek
Oprichting Gymnastiek
Jaartal: 25 juni 1946.
Bron: Opregte Steenwijker Courant

Het is 1946 als er in Frederiksoord een Sportclub Old-Forward wordt opgericht. Als voorzitter staat Albert Puper op. Het bestuur wordt aangevuld met mej. Jo Specht en Jan Beenen. Dhr. Albert Naber wordt aangesteld als leider.
Een jaar later, tijdens een bekerwedstrijd toernooi op de velden in het Sterrebos vermaken ze het publiek met verschillende gymnastiekoefeningen.
Tijdens de jaarvergaderingen worden de data voor een uitvoering vastgelegd.
De eerste uitvoeringen die we tegenkomen zijn die van februari 1948 (in Frederiksoord en Nijensleek).

Gymnastiek Uitvoering
Gymnastiek Uitvoering.
Jaartal: 5 februari 1948.
Bron: De Heerenveensche Koerier

Zoals te lezen valt was de uitvoering een groot succes. Albert Naber wordt in 1950 opgevolgd door Koops.
Er wordt gewerkt aan verschillende onderdelen: brug, ritmische en evenwichtsoefening staan bij de jaarlijkse demonstraties op de agenda.
Volgens de berichtgevingen in de kranten is de rek er in 1955 wel een beetje uit. Dhr Koops is inmiddels weer vervangen en het ledenaantal neemt af. Bij de jeugdgroepen is de belangstelling nog wel groot, de Friese koerier van 12 februari 1955 schrijft echter ook “Bij de oudere(getrouwde) leden heeft de mening post geval, dat , wanneer men gaat trouwen men niet meer aan gymnastiek behoeft te doen” In september van datzelfde jaar trekt Old Forward zich terug uit de Turnkring Drenthe van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV).
Het is onduidelijk wanneer de gymnastiek activiteiten ophouden

Gelegenheidselftal

In 1948 spelen de dames van het gymnastiekvereniging een gelegenheidswedstrijd tegen een (gelegenheidselftal) van Wapserveen. Dat alles om de kas te spekken. Het duel, dat gefloten wordt door Jaap Schapelhouman, levert een 6-0 overwinning op voor de dames van Old Forward

Jaartal : 10 augustus 1948.
Bron: Opregte Steenwijker Courant
Old Forward - Dames 1948
Old Forward – Dames 1948 Jaartal :1948. Bron: facebook Wilhelminaoord

Teams

JaarFotoNamenMeer infoOpmerkingen
JaarFotoNamenMeer infoOpmerkingen

Laatste aanpassing: 19 juni 2022