Familie Philippus Bastiaans – Catharina Kiers

Ph. J. Bastiaans, 1975
Ph. J. Bastiaans
Jaartal: 1975.
Bron:
Martin van Nieuwenhoven
Catharine Kiers, 100 jaar
Catharine Kiers, 100 jaar oud
Jaartal: 2009.
Bron: R. Bongers-Bastiaans

Philippus Johannes is een zoon van Albertus Stephanus Bastiaans en Rika Cornelia Reinbergen.
Hij is geboren op 18 oktober 1907 in Frederiksoord. Het gezin woonde aan de Vaartweg.
Broer Jacobus Stephanus (geboren in 1904) ging naar de HBS. Vader Albertus Stephanus was van mening dat ook Philippus naar de HBS moest. Dat zag de jonge Philippus niet zitten.
Het advies van vader: “dan moet je maar een beroep kiezen, waarmee je toch later in je levensonderhoud kunt voorzien“. En zo ging Philippus met vrienden mee naar de ambachtsschool in Steenwijk om het vak van timmerman te leren.

Catharina Kiers is geboren op 8 november 1909 in Vledder. Haar vader, Jan Kiers, was landbouwer. Haar moeder: Johanna Oostra. Catharina is het vierde kind (en de tweede dochter) van de familie Kiers. (Het gezin bestond uit vijf jongens en vijf meisjes). Ze woonden in Vledder op nummer 40.

Huwelijk – gezin

Catharina is dienstbode voor haar huwelijk, Philippus is volgens de archieven landbouwer.
Op 3 juni 1938 trouwen Philippus Johannes Bastiaans en Catharina Kiers. Er worden een aantal kinderen geboren:

  • Rika Cornelia (Rietje) (mei 1940)
  • Johanna Catharina (Annie) ( 21 maart 1944)
  • Albertus Stephanus (21 juli 1949)

Verzekering

Vader Adrianus Stephanus Bastiaans had, voor Philipus slechts een paar dagen na de geboorte, een levensverzekering afgesloten. De wekelijkse premie: 2 cent.

Landbouwer

Philippus begon als boer op een gehuurde boerderij aan de van Eemneslaan (mogelijk nr 74). Hij verbouwde daar, op advies van zijn vader, pootaardappelen.

Marten Brak, Ph Bastiaans, Dirk Westerhof en Wiebe Veen (sr)
Marten Brak, Ph Bastiaans, Dirk Westerhof en Wiebe Veen (sr)
Jaartal: Onbekend. Bron: W. Veen (jr), Wilhelminaoord
Dirk Westerhof, Wiebe Veen (sr), Jan de Vries, Annie Bastiaans, Pieter Pit, onbekend en Katrien Bastiaans-Kiers
Jaartal: onbekend. Bron: W. Veen (jr), Wilhelminaoord

Hoeve Marianne

In 1946 wilde de familie Kastelein, de toenmalige huurders van Hoeve Marianne in Wilhelminaoord, graag een kleinere boerderij. Philippus en zijn vrouw wilden graag uitbreiden. En zo ruilden de beide boeren van woning/bedrijf. Hoeve Marianne werd een gemengd bedrijf: Akkerbouw en het fokken van vee.

In 1955 had nog lang niet iedereen een telefoon. En als je dan een telefoon had dan stond je natuurlijk in de plaatselijke telefoongids met bedrijfsnaam, telefoonnummer en adres.
Zo ook de familie Bastiaans: Selectie-en veefokkersbedrijf aan de Koningin Wilhelminalaan 101. (Hoeve Marianne in Wilhelminaoord).
Het gezin verlaat Hoeve Marianne in 1975. Ze betrekken dan de woning aan de Koningin Wilhelminalaan 81. Daar woont Philippus (met zijn vrouw) tot zijn overlijden in 1984.


Gemeenteraadslid

In de periode 22 oktober 1945 tot de verkiezingen in 1946 is er een tijdelijke gemeenteraad. Naast Philippus worden E.L. J van Apeldoorn, J. Bijkerk, H. de Leeuw, M. Pit , G.J. Schipdam en W. Walta ook benoemd.

Ruilverkaveling

In de plaatselijke Commissie voor ruilverkaveling, die door het Provinciaal Bestuur van Drenthe benoemd wordt op 20 september 1963, zit onder andere Ph. J. Bastiaans.
In KerspelStokkies nr 51 is een uitgebreid artikel geschreven over de ruilverkaveling.

Verenigingsmensen

Zowel Philippus als Catharina zijn echte verenigingsmensen. Zo is Philippus in 1955 voorzitter van de DLG – afdeling Nijensleek en Frederiksoord. Daarnaast zat hij in de oudercommissie van de lagere school, de dorpsgemeenschap Frederiksoord-Wilhelminaoord. Ook zat hij in het bestuur van het Groene Kruis, in het bestuur van de Raiffeisenbank in Vledder en in de Drentse Pootaardappel Vereniging (D.T.V) in Assen en de plaatselijke vereniging. Ook zat hij in het bestuur van de zuivelfabriek in Tuk.
Catharina neemt in 1946 zitting in het bestuur van de Bond van Plattelandsvrouwen van de afdeling Vledder. Ook komen we haar naam tegen bij de zangvereniging en de reisvereniging. Ook op sportief vlak was Catharina acties. Zo speelde ze lange tijd bij de volleybal vereniging in Frederiksoord.

Overlijden

Phillipus overlijdt op 2 augustus 1984. Catharina is overleden op 10 mei 2012. Het graf is te vinden op de begraafplaats in Wilhelminaoord.


Laatste aanpassing: 22 maart 2024