Familie Geert J. Ellerbroek – Fredrikje van Douwen

Geert Jacob wordt geboren op 27 oktober 1865 in Frederiksoord (op nummer 38).
Geert trouwt op 21 september 1894 met Fredrikje van Douwen (Fredrikje is geboren op 28 januari 1868 in Dockum en woont voor haar huwelijk in Diever). Dat is ook het moment waarop hij vertrekt uit de kolonie. Op 16 november 1894 komt hij terug. Hij vestigt zich dan met Fredrikje op nummer 36 in Frederiksoord.

Gezin

Er worden een aantal kinderen geboren:

  • Fredrikje Anna (Fredrikje) Ellerbroek (30 juni 1895 Frederiksoord – op nummer 37a)
  • Hermannus Gerhardus (Herman) Ellerbroek (16 juli 1896 Frederiksoord – op nummer 37a, 20 mei 1897 Frederiksoord)
  • Anna Hermanna Gerharda (Anna) Ellerbroek (14 november 1897 Frederiksoord – op nummer 37 a)
  • Hermannus Gerhardus (Herman) Ellerbroek (1 januari 1909 Frederiksoord – op nummer 174a)
familie Ellerbroek
Geert, Herman, Anna, Fredrikje Ellerbroek en Fredrikje Ellerbroek-van Douwen Jaartal : 1912 of 1913. Bron: R. Koopmans, Ede

Ambtenaar

Geert Jacob is, net als zijn vader, in dienst van de Maatschappij van Weldadigheid. Vader Ellerbroek is boekhouder, Geert Jacob is secretaris en telefonist (in de beginjaren staat hij als ‘klerk’ te boek).

Erica

Geert Ellerbroek is penningmeester van de toneelvereniging Erica in de periode 1889 – 1899.

Veefonds

In het reglement voor het veefonds van vrijboeren in de Maatschappij van Weldadigheid staat Geert als secretaris-penningmeester vermeld.
Het bestuur van het veefonds bestaat uit de Onder-Directeur, de Wijkmeesters, 7 vrijboeren en uit een secretaris-penningmeester.

Overlijden

Geert Jacob overlijdt op 10 september 1924. Fredrikje overlijdt op 27 juli 1948. Het (familie) graf ligt op de begraafplaats in Wilhelminaoord.


Laatste aanpassing: 16 juni 2024