Familie Teunis Vogel – Eliza Hoekstra

Teunis Vogel

Teunis Vogel.
Jaartal: ongeveer 1910
Bron: J. Bovenkamp

Teunis Vogel wordt geboren op 13 augustus 1863 in Rotterdam.
Moeder is Louisa Vogel, in de geboorteactie is niets te vinden over een vader. Op 15 december 1869 komt hij aan in de kolonie en wordt hij in Kolonie III (Willemsoord), als bestedeling, geplaatst.

Eliza Hoekstra

Eliza Adriana Hoekstra wordt geboren op in Frederiksoord. Haar ouders, Hendrik Hoekstra en Helena Wilhelmina Funcke, zijn kolonisten.

Rotterdam

In het stadsarchief van Rotterdam komen we de naam van Teunis tegen (in 1883) bij de afdeling Militaire Zaken. Zijn signalement op dat moment:

 • Lengte: 1 meter, 710 milimeter
 • Aangezigt: ovaal
 • Voorhoofd: hoog
 • Oogen: blauw
 • Neus: gewoon
 • Mond: groot
 • Haar: blond
 • Wenkbrauwen: idem
 • Merkbare teekenen: loens

De dag van inlijving: 12 mei 1883 bij het korps 3 Infanterie

Ander archiefmateriaal vertelt ons hij op 12 mei 1883 is hij ingedeeld als loteling van de lichting van 1883 uit de gemeente Rotterdam. Zijn nummer: 849.
Op het verlof overzicht lezen we:

 • 20 september 1883 in werkelijke dienst
 • 12 september 1884 met groot verlof
 • 11 augustus 1886 terug
 • 14 september 1886 met groot verlof
 • 30 april 1889 einde van zijn diensttijd. Het krijgt een bewijs van goed gedrag mee.

Gezin

Eliza en Teunis trouwen op 30 mei 1891 in Vledder. In de trouwacte staat “Meerderjarige natuurlijke, niet erkende zoon van Louisa Vogel, overleden“, ook staat daarin beschreven dat hij van beroep schrijver is.
Op 15 september1893 wordt dochter Louisa geboren (op nummer 23 in Frederiksoord).


Maatschappij van Weldadigheid

Bron: Delpher - Oprechte Steenwijker Courant, 9 maart 1929
Bron: Delpher – Oprechte Steenwijker Courant,
9 maart 1929

In 1891 staat hij te boek als schrijver. Het is onduidelijk of dat onderdeel is van zijn werk bij de Maatschappij van Weldadigheid.
Hij is meer dan 50 jaar in dienst bij de Maatschappij van Weldadigheid.

Erica

Hij is secretaris van de Toneelvereniging Erica in de periode 1889 -1901. Tevens is hij vicevoorzitter in de periode 1918- 1923.
En uiteraard speelt hij ook in een aantal stukken mee.

Fanfarecorps

Vooruit

Fanfarecorps Vooruit.
Jaaral: 1911-1912.
Bron: Familie Specht

Fanfarecorps Vooruit
onbekende Bollen Chr. van Weert onbekende van Weert onbekende Veldkamp onbekend - 1- onbekend - 2 - onbekend - 3 - onbekende van Eijk J.C. van Kerkvoorde onbekend - 4- C. van Sante A.M. Meijer Drees Teunis Vogel onbekend - 5 - onbekend - 6- Herman H. Specht onbekende Veldkamp

onbekende Bollen

Chr. van Weert

onbekende van Weert

onbekende Veldkamp

onbekend - 1-

onbekend - 2 -

onbekend - 3 -

onbekende van Eijk

J.C. van Kerkvoorde

onbekend - 4-

C. van Sante

A.M. Meijer Drees

Teunis Vogel

onbekend - 5 -

onbekend - 6-

Herman H. Specht

onbekende Veldkamp

Ook voor Fanfarecorps Vooruit is Teunis actief. Hij is daar lange tijd penningmeester (waarschijnlijk in de periode 1899-1913).
Hierboven op de foto (onderste rij, 2e van links)

Scherpschuttersvereniging

Bij de scherpschuttersvereniging is hij tweede luitenant.

Voogd

Teunis is toeziend voogd van Anna Maria Kerkum (geboren op 28 december 1896). Ze komt, net als Teunis, uit Rotterdam. Op 6 april 1904 komt naar de kolonie.

Overlijden

Teunis overlijdt op 1 april 1946 in Vledder. Zijn vrouw overlijdt op 9 augustus 1949. Ze zijn begraven op de begraafplaats in Vledder.

1.1 Dochter Louisa Vogel

Dochter Louisa Vogel trouwt op op 5 april 1916 met fabrikant Jan Jacob Hilkemeijer.


Laatste aanpassing: 13 juli 2024