Toneelvereniging Erica – 1940 – 1946

In de periode 1935 – 1945 zijn er geen notulen.
Wel is bekend dat ze in de oorlogsjaren een aantal maal op de planken staan:

De eerste aantekening na die periode zijn gedateerd in februari 1946.
Nadat ..door enkele leden van de voetbalvereniging Old Forward een toneelclub was opgericht onder die naam tot het jaar der bevrijding 1945. Verschillende malen een opvoering gegeven, ter versteviging van de kas des voetbalvereniging. De toneelclub speelde onder de naam Old-Forward omdat ander de nieuwe vereniging aangesloten moet zijn bij de …Kultuurkamer, waar begrijpelijk niemand op zat te wachten.

Er is dan wat gesteggel of Old-Forward ook een toneeltak zou moeten houden/krijgen of dat het beter was om Erica nieuw leven in te blazen.
De leden van de Erica zijn dan inmiddels begonnen met het instuderen van het stuk “een schoonmoeder uit duizenden”

Op 5 maart 1946 is er een bespreking in de keuken van de familie van Eisden met de oud-voorzitter:
“Zwaar gemotoriseerd trok een viertal leden van Erica op Wilhelmina’s oord. Spoedig werden ze gevolgd dooreen rijwielcolonne eveneens groot vier personen.
Na de hartelijke ontvangst door de familie Eisden was het wachten op de heer Spikman en zijn duo Engel den Heer H. Puper. Als gewoonlijk kwam de voorzitter weer te laat maar tegen half acht hoorden we het motor geronk en na de begroeting en een kopje thee komen al spoedig herinneringen los. Maar daar kwamen we niet voor en na een poosje werd het doel van onze bespreking aangeroerd. Na een kleine woordenschermutseling bleek al spoedig dat onze gastheer plus de andere 99%, in tegenstelling met onze overige gedachten, wel interesse hadden bij Erica en het lid wenschten te blijven. Na enkele besprekingen werd even gauw een nieuwe bestuurslid aaangeschaft, zoodat het bestuur er nu als volgt uit ziet:

  • Heer B. H Spikman: Voorzitter
  • Mej. J. Specht – Penningmeesteres
  • Heer A. Wolters – secretaris

Nadat besloten was zoo spoedig mogelijk “Het Wespennest” op te voeren, deelde mevrouw van Eisden mede, dat ze wegens afwezigheid tijdens de Paaschdagen, zich niet voor een eventueele rol beschikbaar kon stellen. Hierna werd de vergadering besloten en vertrokken de leden weer per fiets en de rest met veel lawaai.. Al met al een bespreking waar schot in zat.”

Jo Specht
Jo Specht. Jaartal: 1950. Bron: A. Broeksma
Alexander Wolters
Alexander Wolters

40 jaar

Dhr H. Specht is 40 jaar lid van de vereniging. Met een taart en een bos bloemen wordt hij daarvoor na zijn optreden in “de schoonmoeder uit duizend”gehuldigd.


Laatste aanpassing: 13 juli 2024