Vledder – Brink 3

Vledder - Brink 3
Vledder – Brink 3. Weduwe van Duinen en haar zoon.
Jaartal: 1906 Bron: T. Stuiver, Heerenveen

In het jaar 1906 was dit het adres Vledder, Dorp 3.
Het pand werd bewoond door mevrouw van Duinen, weduwe van de eerste gemeentesecretaris, Pieter van Duinen, van de gemeente.
in 1914 kocht de familie Stuiver het pand en vestigden ze er in de loop van de tijd een winkel.
(in het rechterdeel van het pand).
De gemeente kocht in 1959 het pand zodat de grond gebruikt kon worden voor de uitbreiding van het gemeentehuis. De familie Stuiver bouwde een nieuwe winkel aan de overkant van de weg (Dorpsstraat 37).