Vledder – de Hoek 5

Vledder - de Hoek 5
Vledder – de Hoek 5 Jaartal: 28 maart 1967. Bron: A.K. Bovenkamp, Vledder
Wiegman H
Hendrik Wiegman

Volgens monumentenzorg stamt deze boerderij uit 1651.
Vroeger was de boerderij in het bezit van Pieter Lugtmeijer, door vererving werd de familie van der Schoot eigenaar.
Het pand is in 1824 in het bezit geweest van Hendrik Eleveld.
De markante varkenskoopman en transporteur Henk Wiegman en zijn vrouw hebben er ook lange tijd gewoond.

In de jaren ’60 werd de boerderij verkocht aan de gemeente Vledder. De boerderij werd verbouwd zodat het ingericht kon worden als horecagelegenheid en museum. Uiteindelijk ging het plan de papierbak in. Het pand werd verkocht aan de Utrechtse familie K. De Bruijne die het als woonboerderij gebruikte.
De boerderij droeg toen de naam “Hoeve Bekhof”. In 1974 opende hij er het museum voor de bijenteelt (de Bruijn was een verwoed imker). Hij hoopte zo de bijenteelt te stimuleren, de gemeente was zeer verguld met het initiatief.

Het museum was gedurende de zomermaanden open en toonde een unieke en complete collectie van alles met met de bijenteelt te maken had. De boerderij ging bijna schuil achter struiken, bomen en een weelde van bloemen, maar op de Brink wezen borden de weg. Het was niet de bedoeling er aan te verdienen, de enthousiaste reactie van het publiek was voor de Bruijn voldoende.

In 1985 ging in de wereld van de imkers het gerucht dat de Bruijn zijn Drents museum van de hand wilde doen. Dit terwijl er erg veel van wat er stond in bruikleen was. Dat was de reden voor een aantal mensen om hun spullen daar weer weg te halen (Baldi Dekker en Atse Dijkstra haalden hun verzameling op en brachten het naar het Rotancentrum in Noordwolde). De Bruijn zette de boerderij uiteindelijk wel te koop. Een voorwaarde die hij stelde bij de verkoop: de collectie moest toegankelijk blijven voor het publiek en het moest compleet blijven. Het was uiteindelijk de gemeente Bunnik die een krediet van 30.000 gulden beschikbaar stelde om het uitgeklede museum binnen te halen. Op 25 april 1986 vond de opening plaat in Aan de Vonk in Odijk waar het geen lang leven beschoren was.