Vledder – Vledderhof 3

Vledder - Vledderhof 3
Vledder – Vledderhof 3.
Jaartal: ongeveer 1920.
Bron: C. Stuiver-Hoogenkamp

Landgoed Vledderhof is rond 1740 gebouwd. Het hoofdgebouw werd een ongeveer een eeuw later door brand verwoest. Er werd toen, door de erven E.S. van Royen een nieuw pand neergezet. het is niet duidelijk of dat op dezelfde plaats is gedaan. Rond 1868 zou er opnieuw een nieuw pand neergezet zijn. De reden daarvan is niet duidelijk.
Het pand heeft meerdere namen gehad: Boschlust, rond 1920 wordt de naam Schoonoord en in 1932 geeft
Jonkheer Van Vredenburgh het de naam Vledderhof. 

Vledder - Vledderhof 3
Vledder – Vledderhof 3
Jaartal: 13 maart 2022. Bron: ’t Fledder Kerspel
PeriodeEigenaar / bewoner / meer informatie
1832 -1834S. J. van Royen, burgemeester van Vledder
1834 – 1842onbekend
1842 – 1860Mr. I.A. van Royen, Commissaris des Konings te Groningen
( zoon van S.J. van Royen)
1860 -1868Mr. I.A. van Royen en zijn zoon J.H van Royen
1868 – onbekendMr. B. van Royen, zoon van I.A. van Royen
1904 – onbekendJ.J. Venema uit Groningen, hij liet een groot aantal verbouwingen uitvoeren
1913 – onbekendH. Visser, koopman uit Leeuwarden
1917 – onbekendE.M. Oswalt, bankier uit Amsterdam
1919 – 1928J.E. Schaap, zuivel fabrikant uit Nunspeet
E.J. Schaap, landbouwer
W.C. de Zeeuw, zuivel fabrikant uit Nunspeet
1929 – 1932Baron Frederik van Knöbelsdorff
1932 – 1979Jhr. Mr Hendrik van Vredenburch, diplomaat in dienst van het Ministerie van Buitenlandse zaken
In de periode 1932 -1943 pacht Bartus Nijsing de boerderij
In de periode 1943 -1972 pachten de zonen Jan en Arend de woning (dubbele bewoning)
1972 – 1979 Boerderij deel: Aaldert Duiven, landbouwer en gemeenteraadslid van de gemeente Vledder
1979 – 1998Aaldert Duiven wordt eigenaar van het geheel
1998 -2005 C. en S. Kalfsbeek
2005 – E.R Hoetjes

Tekst en bijdragen van de familie Hoetjes (Vledder), C. van Vredenburch (Den Haag), C en S. Kalfsbeek (Paterswolde)

Het landgoed wordt menigmaal in de krant genoemd.

Vledder - Vledderhof
Opregte Steenwijker courant, 17 juni 1872
Vledder - Vledderhof
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant, 2 december 1932
Vledder - Vledderhof
Provinciale Drentsche en Asser courant,
8 april 1933