Vledderveen – Jan Wapstraweg

Deze weg werd in vroeger dagen de Leemwiek genoemd, naar een bepaals soort zijkanaal, een wijk, een aftakking van een groter kanaal in het kader van de turfwinning (in dit geval de vaart langs de Oostvierdeparten). De Leemwiek was in natte periodes amper begaanbaar. Door de ruilverkaveling is er veel veranderd. Aan de ruilverkaveling werkten Douwe Walta (gemeenteraadslid die aan beide zijden van de wiek land bezat) en familie Wapstra mee. De familie Wapstra had ook stukken land aan de wiek. Het schijnt dat de familie Wapstra gratis grond ter beschikking heeft gesteld voor deze ruilverkaveling. Op 5 april 1960 wordt door de gemeente Vledder heb besluit genomen over de naamgeving van deze weg (vanaf de Janssenlaan tot de Friese Grens).

Het complete verhaal over de Jan Wapstraweg is te vinden in KerspelStokkies nr 10, december 2006