Vledderveen – P.W. Janssenlaan

P.W. Janssen is rijk geworden als tabakshandelaar. Als weldoener schonk hij een aanzienlijk bedrag zodat de bouw van Rustoord I doorgang kon vinden. Daarnaast schonk hij een aanzienlijk bedrag om de bouw van de oude stoomzuivelfabriek “De Deli” mogelijk te maken. In 1899 stelt Janssen ook geld ter beschikking voor de aanleg van een weg door Vledderveen , de latere P.W. Janssenlaan, voorzien van waterlossing.


Janssen zet zich niet alleen in de kolonie in voor de armen. Ook in Friesland maakt hij plannen om de leefsituatie van de armen te verbeteren: bestrijden van de werkloosheid en de slechte woningtoestanden.

Vlak voor de dood van P.W. Janssen (4 november 1903) waren al zijn bezittingen ondergebracht in een stichting: de P.W. Janssen’s Friesche Stichting. De stichting zet het Friese ontwikkelingswerk van Janssen voort: het ontginnen van woeste gronden in Friesland, het verschaffen van bouwland aan landarbeiders en het stichten van kleine boerderijtjes.

(zie voor het gehele verhaal over P.W. Janssen: KerspelStokkies nr. 21 – september 2010).

P.W. Janssen
Peter Wilhelm Janssen.
Jaartal: ong. 1900.
Bron: ’t Fledder Kerpsel

Woningen/gebouwen in de P.W. Janssenlaan

HuisnummerFoto DetailsMeer info
HuisnummerFoto DetailsMeer info