Vledderveen – P.W. Janssenlaan 16 (Kapel Eben-Haëzer)

Het evangelisatiegebouw “Eben-Haëzer” te Vledderveen is eigendom van de Ned. Hervormde evangelisatievereniging “Eben-Haëzer”. Deze vereniging is ontstaan toen er rond het jaar 1889 een zekere heer Beek in deze omgeving werkzaam was als bijbelcolporteur. Deze kwam door dit werk in aanraking met de mensen in het dorpje Vledderveen.
Hij hield bijbellezingen in het huis van G. Smit in Vledderveen. Toen de ruimte in deze arbeiderswoning te klein was door de grote toeloop, werd er geld bijeen gebracht om daarmee een grotere ruimte te bouwen.
Deze inzet werd beloond en zo verrees er een houten lokaal, in de volksmond ook vaak “Het schapenhok” genoemd. Op 11 oktober 1933 werd het gehele gebouw door storm verwoest. Daarna is een een stenen kerkje gebouwd en deze werd op 11 mei 1934 in gebruik genomen. Het eerste houten gebouw was eigendom van dhr. Beek, die het bij de oprichting van de Evangelisatievereniging, aan de vereniging heeft geschonken.

Een uitgebreid verhaal over de kapel is te vinden in KerspelStokkies nr.13, december 2007.


Laatste aanpassing: 29 december 2023