Vledderveen – P.W. Janssenlaan 18

De woning is rond 1905 gebouwd, voor een bedrag van ƒ5042,64, en heeft tot ongeveer 1991 gediend als woning voor het hoofd van de school te Vledderveen . De woning is een aantal keren verbouwd. In de loop van de tijd zijn een aantal aardige elementen in de voorgevel zijn verdwenen. In de voorgevel waren alleen de lichtgekleurde rand stenen vlak onder de dakgoot gebleven. De vier kleine ramen zijn vervangen door twee grote vensters. De voordeur is verplaatst naar de zijkant. In de zijgevel is het kleine raam verdwenen en nadien is er een serre aangebouwd. Na weer een verbouwing, tussen 2010 en 2016,  is de voorgevel weer terug gebracht in de oude stijl, dus kleinere ramen en met gele steen aangebrachte elementen in het metselwerk.

BewonerMeer informatie
Jan Guichelaar Was hoofd van de school van 1909 tot 1911
Meester Marten Hoekstra
(en zijn vrouw Hendrika Johanna Meijer)
Hij was vanaf 1927 tot 1964 aan de school verbonden .
Meester Tjeerd Oenema
(en gezin)
In de periode 1964 tot ongeveer 1967 was hij hoofd van de school
Sake HofWas het hoofd van de lagere school in (waarschijnlijk) de periode 1984 – 1991